راهنمای نویسندگان

نکات مهم

     1.زبان رسمی نشریه فارسی و انگلیسی است.

     2. تبصره: نشریه دو ویژه نامه انگلیسی در سال نیز می­ تواند چاپ ­نماید.

     3. مقاله ­ها باید

  • پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده(گان) در دامنه موضوعی (Scope) نشریه باشد،
  • قبلا چاپ نشده یا به ­طور همزمان به نشریه ­های دیگر فرستاده نشده­ باشد.

     4. دریافت مقاله ­ها فقط از طریق سایت نشریه (http://www.ijwer.uoz.ac.ir) صورت­ می­ گیرد.

     5. مسئولیت صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده/ نویسندگان است.

     6. نشریه علمی پژوهش ­های مهندسی آب ایران حق رد یا قبول مقالات را برای خود محفوظ می ­دارد.

     7. از تاریخ انتشار هر شماره به مدت 3 ماه برای اظهار نظر و بحث در مورد مقاله­ های منتشره، فرصت در نظرگرفته شده است.

ارسال مقاله

      1. در سامانه نشریه ثبت نام نمائید.

راهنمای ثبت نام و نحوه بارگذاری مقاله را آپلود و مطالعه کنید.

      2. فایل­های راهنمای مربوط به تدوین و نگارش مقاله و ارجاع منابع را آپلود و مطالعه کنید.

 

       3. مقاله خود را مطابق راهنما، با ویراستار Word نگارش نمائید. مقاله های ارسالی باید بخش های زیر را دربرگیرد:

             الف- نام نویسنده(گان) – نام نویسنده مسئول با ستاره مشخص شود، نام موسسه محل کار هر یک از نویسندگان، نشانی کامل نویسنده مسئول شامل: نشانی پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار (فکس) و نشانی پیام نگار (پست الکترونیکی).

             ب- عنوان کامل مقاله به فارسی، چکیده فارسی، کلید واژگان فارسی (سه تا هفت واژه)،

             پ- عنوان کامل مقاله به انگلیسی، نام و نشانی نگارندگان به زبان انگلیسی، چکیده مبسوط انگلیسی، کلید واژگان انگلیسی (متناظر با واژگان انگلیسی)،

             ت- بدنه مقاله شامل (1-مقدمه، 2-روش شناسی، 3-نتایج و بحث)، 4-نتیجه گیری، 5-فهرست نشانه ها، 6-سپاسگزاری و بخش های پایانی مقاله بدون شماره شامل منبع ها( با ذکر DOI هر منبع)، پیوست (درصورت وجود) و نسخه اصلی شکل ها (جهت جزئیات بیشتر قالب ویژه نشریه Word Template این لینک را ملاحظه فرمایید).

       4. فایل های زیر را تهیه کنید.

 

 • فایل مشخصات نویسندگان

این قسمت در یک صفحه جداگانه تهیه می­‌شود و در برگیرنده عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی و مرتبه علمی نگارنده (یا نگارندگان)، آدرس کامل، شماره تلفن، شماره دورنگار، آدرس پست الکترونیکی، و منبعی خواهد بود که مقاله از آن استخراج شده است (پایان‌نامه دانشجویی، طرح تحقیقاتی و مانند آن). فایل مشخصات نویسندگان باید به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه شود.

 

 • فایل Word با نام نویسندگان،

همان مقاله تهیه شده مطابق بند 2 است.

 

 • فایل های Word و PDF بدون نام نویسندگان،

مشخصات نویسندگان (چه فارسی و چه انگلیسی) را از مقاله حذف کنید و فایل PDF آن را بسازید.

 

 • تعهدنامه نویسندگان (Copyright

فرم تعهدنامه را از اینجا دریافت، تکمیل، و اسکن کنید.

 

 • فایل تعارض منافع (Conflict of interest)، و

فرم تعارض منافع را از اینجا دریافت، تکمیل، و اسکن کنید.

 

 • فایل نامه استاد راهنما برای مقالات مستخرج از پایان نامه.

       5. حال وارد سامانه شوید.

       6.پس از ورود به سامانه، روی گزینه صفحه شخصی کلیک کرده و گزینه ارسال مقاله جدید را انتخاب کنید. یک فرم دوازده مرحله ای در اختیار شما قرار می گیرد. این فرم به شما کمک می کند تمامی فرآیندهای استاندارد ارائه مقاله از انتخاب نوع مقاله (پژوهشی، مروری، و غیره) تا ارسال فایل های مربوطه انجام دهید.

        7. نوع مقاله را انتخاب کنید.

        8. عنوان مقاله را به هر دو زبان فارسی و انگلیسی وارد کنید.

     9. اگر با همکاری علمی چند نویسنده دیگر مقاله را ارائه می دهید، اطلاعات سایر نویسندگان را وارد سامانه کنید. نویسنده مسوول مکاتبات را مشخص نمایید. درغیر این صورت، ارسال کننده مقاله به عنوان نویسنده عهده دار مقاله محسوب می شود.

       10. چکیده مقاله را درج کنید.

       11. کلید واژگان مقاله را درج کنید.

       12. موضوعات مرتبط با مقاله را از فهرست مندرج در سامانه انتخاب کنید. در صورتی که موضوع مورد نظر شما وجود ندارد موضوع جدید پیشنهاد نمایید.

        13. در صورت لزوم، توضیحات بیشتری در رابطه با مقاله و معرفی خود ارائه دهید.

      14. برای تکمیل فرآیند ارسال مقاله، شرایط و ضوابط مربوطه را با انتخاب این گزینه ثبت کنید. " اینجانب تمامی شرایط و ضوابط را مطالعه کرده ام و موافقت خود را با آن اعلان می دارم. "

        15. اطلاعات داوران پیشنهادی خود را در سامانه ثبت کنید.

        16. دبیر تخصصی مرتبط با موضوع مقاله خود را معرفی و انتخاب کنید.

        17. فایل های بند 4 را به ترتیب زیر بارگذاری کنید.

   • فایل Word مشخصات نویسندگان (بعنوان فایل مشخصات نویسندگان)،
   • فایل Word بدون نام نویسنده/ نویسندگا ن (بعنوان فایل اصل مقاله)،
   • فایل PDF بدون نام نویسنده/ نویسندگان (بعنوان فایل تکمیلی /اضافی)،
   • فایل Word مقاله کامل به همراه نام نویسنده/ نویسندگان (بعنوان فایل تکمیلی /اضافی)،
   • اسکن فایل تعهدنامه تکمیل‌شده توسط کلیه نویسندگان (بعنوان فایل تکمیلی /اضافی)، و
   • اسکن فایل تعارض منافع تکمیل شده توسط کلیه نویسندگان (بعنوان فایل تکمیلی /اضافی)،
   • اسکن نامه استاد راهنما برای مقاله های مستخرج از پایان نامه (بعنوان فایل تکمیلی /اضافی).

        18. با انتخاب گزینه "بعدی" چکیده و مشخصات مقاله شما نمایش داده می شود.

        19.پس از کنترل محتویات درج شده با انتخاب گزینه ارسال مقاله، فرآیند ارسال مقاله به پایان می رسد.

        20. ایمیل تأییدیه دریافت اصل مقاله به نشانی ایمیل شما ارسال می شود.