تماس با ما

آدرس : زابل، بولوار دانشگاه، پدیس جدید دانشگاه زابل، دانشکده فنی و مهندسی، طبقه سوم، دفتر نشریه

کد پستی : 9861335856

تلفن ثابت و نمابر : 31232020-54-98+

تلفن همراه مدیر داخلی نشریه: 09151967440

شماره تماس کارشاس نشریه:-

پست الکترونیک : iwer_sj@uoz.ac.ir


CAPTCHA Image