اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 49
تعداد پذیرش 21
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 8

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 21
تعداد مشاهده مقاله 7298
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4371
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 61 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 121 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 58 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 121 روز
درصد پذیرش 43 %